Ona Sumu Ya Nyoka Inavyofanya Mwilini

Video hii inaonyesha jinsi sumu ya nyoka inavyoweza kusababisha mtu akafa. Kile kinachotokea ni cha kuhuzinisha sana kwa mtu aliyeumwa na nyoka.
Je, una maoni gani? Unafahamu dawa yoyote ya nyoka? Wajulishe wengine kama una uhakika wa dawa yako!

Comments

comments